Kontakt

Adres:

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wieluń

Telefon/Fax:

043/ 843 78 80

E-mail:

zopow@um.wielun.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP:

/zopow_wielun/SkrytkaESP