Młodzieżowa Rada Miasta VII kadencji

Radni MRM

Michał Choczaj

Paula Zawada

Piotr Ciupa

Julia Sobczyk

Magdalena Drab

Klaudia Porażka

Mateusz Fertała

Wiktoria Grajoszek

Marianna Piechocińska

Natalia Kamińska

 

 Anna Podyma

Paulina Raducka

Martyna Małyska

Sandra Mielczarek

Maria Żuchowska

Adrianna Lenarczyk

Artur Wrzesiński

Maria Rabikowska

Krystian Wyrzesiński

Wiktoria Wanuszka