Aktualności

"ŚWIATŁO WOLNOŚCI" 13 GRUDNIA.

Autor: Janusz Jasiński 18.12.2018
​Odpowiadając na apel Prezydenta RP Andrzeja Dudy zapaliliśmy 13 grudnia o 19:30 "Światło Wolności" upamiętniając ofiary stanu wojennego oraz reżimu komunistycznego.
Była to wspólna lekcja dla uczniów klas ósmych SP Masłowice oraz SP Stolec, a także uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Problematykę stanu wojennego przybliżył gość secjalny pan Artur Ossowski z Łódzkiego Oddziału IPN-u
13 grudnia 2018 przypadała 37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Od lat w naszej szkole zapalamy - odpowiadając na inicjatywę przezesa IPN objętą również patronatem prezydenta RP
- o 19:30 "Światło Wolności" upamiętniające ofiary tego tragicznego wydarzenia jak i całego okresu komunizmu. W tym roku dyrektor wraz ze spoecznoscią szkoły zwrócił się z zaproszeniem
i jednocześnie prośbą do pana Artura Ossowskiego Naczelnika Okręgowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, aby przybliżył i pogłębił w czasie wieczornej lekcji otwartej przyczyny, okoliczności i przebieg stanu wojennego. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli również uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Stolcu oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Lekcja rozpoczęła się o godzinie 18:00. Dyrektor szkoły przybliżył uczniom w formie prezentacji multimedialnej oraz tradycyjnej, w formie dekoracji górnego korytarza i materiałów przygotowanych dla uczniów postacie ofiar stanu wojennego i pojecia w większości już nieznane dla dzisiejszego pokolenia. Na lekcję otwartą przyjechali również dyrektor I LO w Wieluniu pan Zbigniew Wiśniewski wraz z nauczycielem historii panem Dariuszem Gajewskim, nauczycielka historii SP w Stolcu pani Karolina Frejek, liczni członkowie rady pedagogicznej SP Masłowice, pracownicy obsługi oraz młodsi uczniowie wraz z rodzicami i a również mieszkańcy. "Światło Wolności" zapalone o 19:30 w oknie szkoły przez uczniów trzech szkół oraz przedstawicielki mieszkańców płonęło w bezpiecznej formie całą noc. Ten gest wykonali rownież mieszkańcy bloków położonych naprzeciwko szkoły, co zostało przez wszystkich zauważone.Powrót