Placówki oświatowe

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone oraz dotowane przez Miasto Wieluń.