Sport

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku w Gminie Wieluń zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 Zarządzenie Burmistrza Wielunia nr 40/19 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Wzór oferty - plik word

Wzór oferty - plik PDF