ZOPOW

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych

dyrektor: Andrzej Dąbrowski

zastępca dyrektora: Romuald Kucharczyk

główna księgowa: Dorota Antczak

Adres:
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
tel: 043/ 843 78 80
fax: 043/ 843 78 80

e-mail: zopow@um.wielun.pl

PRZECZYTAJ STATUT ZOPOW